Aktuality

Výplata nájmu za rok 2019

Výplata nájmu za poľnohospodársku pôdu sa pre prenajímateľov, ktorí si nevybrali naturálie, uskutoční po uvoľnení opatrení, ktoré z dôvodu pandémie Covid-19 zaviedla Slovenská pošta, a. s. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu chcete vyplatenie nájmu urgovať, zavolajte nám na číslo 058/7931316 a pristúpime k individuálnemu vyplateniu.

Pripomíname, že je naďalej možné oznámiť nám Vaše číslo účtu. V takomto prípade sa pristúpi k okamžitému vyplateniu nájomného.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznámenie bankového účtu IBAN

Číslo účtu IBAN je možné oznámiť

1. kontaktným formulárom, ktorý nájdete nižšie, 

2. SMSkou na číslo 0907 631 326 

3. emailom na agrospolhonce@outlook.sk

V správe uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a číslo účtu. Prosíme, neoznamujte nám číslo telefonicky, aby nedošlo pri diktovaní k chybnému zápisu čísla.

Spracovanie týchto osobných údajov nepodlieha podľa § 13 ods. 1 písm. b zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasu dotknutej osoby, teda prenajímateľa, keďže súvisí s plnením nájomnej zmluvy.

Poučenie o ochrane osobných údajov sa nachádza v časti Dokumenty.


Kontaktný formulár

Žiadame prenajímateľov pôdy, ktorí si neprebrali naturálie, aby nám v prípade, ak si želajú zasielať nájom bankovým prevodom, nasledovne oznámili ich číslo účtu /IBAN/: