Naturálie

Výdaj naturálií prebieha v mesiacoch september a október.

Výdaj naturálií za rok 2019 bol ukončený.

Po ukončení výdaja naturálií je možné dohodnúť si individuálny výber naturálií

na tel. čísle 058/7931316 v čase od 8,00 do 15,00

alebo mailom na agrospolhonce@centrum.sk.